Ventilation på Kungsholmen

Kund ville få tilluft till nytt sovrum.

– Montera T-rör mot stos

– T-rör kopplas mot nytt inloppsrör

– Öppna innervägg för genomföring av TCPU

– Bygga in nya rör i gipslåda  

– Spackla, slipa och måla “lådan”

– Anslut tillluftsdon på båda sidor av TCPU