Reparera skador efter storm

Tumba

Stormen hade fått träd att fall och skada vindskivor, avrinning samt orsakat hål i takpappen.

Byte av trasig vindskivor.

Byte av skadad takpapp.

Rätta till avrinningen.