Renovering av garage i Huddinge

Huddinge 

Känns nästan som hemma. 🙂

Tack så mycket för våra återbesök.

Renovering av garage. 

Målning.

Rivning av tak, åtgärda svikt och dålig avrinning, regla om, takpapp, lite panel mm.

Rivning av gammal trappa, och bygga ny.