Panelbyte för samfällighet i Norsborg

Kryddgårdsvägen 

Kund önskade att byta ut gammal panel mot ny, för en undercentral och tre stycken garage.

Demontering av hängrännor, stuprör, lampor, plåtar och återmontering ingick i jobbet.