Innertak i Aspudden

Aspudden

Montage av stålreglar.

Montage av gips.

Spackling och målning.

Montage av taklist.