Fasadbyte i Rönninge

Rönninge.

Montera ställning.
Riva gammal panel, samt masonit.
Montera läkt och papp och panel, samt målning och renovering av fasad. Även framsida.

Tillägg
Riva och bygg balkongräcke och staketet i anslutning till balkong.