Fasad och tak i Åkersberga

Åkersberga

Lite pyssel med stuga.

Regling och montering av takpanneplåt.

Montera avrinning.

Montera liggande panel.

Montera foder och knutbrädor.

Målning av huset.

Värt att notera egen lösning på ställning, spara pengar liksom. 🙂

Mm.