Bygga staket Sollentuna

Sollentuna 

-Bygga staket för trappa.

-Montering av ledstång.

-Infräsning av el i stolpe, samt dragning i taket.

-Strömbrytare i stolpe längts ut i rummet.