Brandskyddslucka åt Brf.

Sollentuna

Brf. ville förbättra brandskydd mot vind.

Rivning av gammal vindslucka.

Anpassning av hål samt installation av taklucka med brandskydd El 60.