Totalentreprenad

Vi erbjuder totalentreprenad för våra kunder. Via samarbete och underleverantörer inom flera verksamhetsområden, gör att vi kan erbjuda specifika helhetslösningar.
Från början till slut i byggprocessen.

Nöjda kunder

Man kan inte tillfredsställa alla men vi kan försöka!
Hos oss står kunden i centrum, vi har löpande kontakt med våra kunder för att försäkra oss om att arbetet flyter friktionsfritt.
Eventuella korrigeringar görs kostnadsfritt och vid behov för att nå hög kundnöjdhet.

Miljö & Energi

Vi arbetar kontinuerligt med att i så stor utsträckning som möjligt arbetar med giftfria och återvinningsbara material. Informerar kunder om vilka valmöjligheter som finns till buds Miljöcertifieringsarbete pågår.

 

Alla typer av byggprojekt

ByggDriv är en byggfirma / Entreprenad med flera års erfarenhet som alltid strävar efter att sätta kunden främst.

Det finns i företaget en bred kunskap från flera olika områden inom bygg, företaget är baserat på tron att våra kunders behov är av yttersta betydelse.

Vi är beredda att möta de behov som våra kunder förväntar sig samt att få återkommande kunder.

Vi erbjuder ett flertal olika flexibla byggtjänster till våra kunder.
De flesta av våra tjänster erhålls mot ett fast pris enligt överenskommelse.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss för mer information!